მომენტალური ლატარია ოქროს საწმისი

ფასი 2,00 GEL

საპრიზო სტრუქტურა

მოგებიანი ბილეთები მოგება სულ
20 000,00 ₾ x 4 = 80 000,00 ₾
2 000,00 ₾ x 10 = 20 000,00 ₾
200,00 ₾ x 101 = 20 200,00 ₾
100,00 ₾ x 612 = 61 200,00 ₾
50,00 ₾ x 6,105 = 305 250,00 ₾
30,00 ₾ x 11,225 = 336 750,00 ₾
20,00 ₾ x 31,095 = 621 900,00 ₾
10,00 ₾ x 122,363 = 1 223 630,00 ₾
4,00 ₾ x 295,548 = 1 182 192,00 ₾
2,00 ₾ x 402,705 = 805 410,00 ₾
სულ
869,768
საპრიზო ფონდი
4 656 532,00 ₾

თამაშის შესახებ

  1. მოგების განაღდება შესაძლებელია ლატარიის სარეალიზაციო პუნქტებში, სერვისცენტრებსა და პარტნიორი ბანკების ფილიალებში. გათამაშების შეჩერების შემთხვევაში, მოგების განაღდება შესაძლებელია კომპანიის მიერ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში;
  2. თითოეულ ბილეთზე 1000 და მეტი ლარის გაცემის შემთხვევაში, საშემოსავლო გადასახადი დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  3. ბილეთები გაუქმებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში: თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას) ან დარღვეულია მოგების გაცემის წესის რომელიმე მოთხოვნა;
  4. თამაშის წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. თამაშის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი) იხილეთ აქ;
Group 1370.png

როგორ ვითამაშოთ?

Group 1372.png

 

  1. გადაფხიკე საფარი, იპოვე "ოქროს საწმისი" და მოიგე მის ქვეშ მითითებული თანხა
  2. იპოვე "x2" და გააორმაგე მოგება
  3. ბარკოდი ბილეთის ვალიდაციისთვის

გაყიდვის წერტილები