მომენტალური ლატარია ფარაონი

ფასი 3,00 GEL

საპრიზო სტრუქტურა

მოგებიანი ბილეთები მოგება სულ
50 000,00 ₾ x 4 = 200 000,00 ₾
5 000,00 ₾ x 9 = 45 000,00 ₾
200,00 ₾ x 103 = 20 600,00 ₾
100,00 ₾ x 623 = 62 300,00 ₾
50,00 ₾ x 6,094 = 304 700,00 ₾
30,00 ₾ x 33,181 = 995 430,00 ₾
15,00 ₾ x 111,736 = 1 676 040,00 ₾
10,00 ₾ x 192,966 = 1 929 660,00 ₾
5,00 ₾ x 264,116 = 1 320 580,00 ₾
3,00 ₾ x 335,136 = 1 005 408,00 ₾
სულ
943,968
საპრიზო ფონდი
7 559 718,00 ₾

თამაშის შესახებ

  1. მოგების განაღდება შესაძლებელია ლატარიის სარეალიზაციო პუნქტებში, სერვისცენტრებსა და პარტნიორი ბანკების ფილიალებში. გათამაშების შეჩერების შემთხვევაში, მოგების განაღდება შესაძლებელია კომპანიის მიერ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში;
  2. თითოეულ ბილეთზე 1000 და მეტი ლარის გაცემის შემთხვევაში, საშემოსავლო გადასახადი დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  3. ბილეთები გაუქმებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში: თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას) ან დარღვეულია მოგების გაცემის წესის რომელიმე მოთხოვნა;
  4. თამაშის წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. თამაშის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი) იხილეთ აქ;
Group 1366.png

როგორ ვითამაშოთ?

Group 1365.png

 

  1. მოგებიანი საფარის ქვეშ აღმოაჩინე სიმბოლო.
  2. თამაშის ველში იპოვე შესაბამისი სიმბოლო და მოიგე მის ქვეშ მითითებული თანხა&
  3. ბარკოდი ბილეთის  ვალიდაციისთვის

 

გაყიდვის წერტილები