მომენტალური ლატარია შვიდიანი

ფასი 2,00 GEL

საპრიზო სტრუქტურა

მოგებიანი ბილეთები მოგება სულ
20 000,00 ₾ x 4 = 80 000,00 ₾
2 000,00 ₾ x 8 = 16 000,00 ₾
200,00 ₾ x 105 = 21 000,00 ₾
100,00 ₾ x 611 = 61 100,00 ₾
50,00 ₾ x 6,126 = 306 300,00 ₾
30,00 ₾ x 11,216 = 336 480,00 ₾
20,00 ₾ x 31,100 = 622 000,00 ₾
10,00 ₾ x 122,320 = 1 223 200,00 ₾
4,00 ₾ x 295,647 = 1 182 588,00 ₾
2,00 ₾ x 402,672 = 805 344,00 ₾
სულ
869,809
საპრიზო ფონდი
4 654 012,00 ₾

თამაშის შესახებ

  1. მოგების განაღდება შესაძლებელია ლატარიის სარეალიზაციო პუნქტებში, სერვისცენტრებსა და პარტნიორი ბანკების ფილიალებში. გათამაშების შეჩერების შემთხვევაში, მოგების განაღდება შესაძლებელია კომპანიის მიერ განცხადების გამოქვეყნებიდან 60 დღის განმავლობაში;
  2. თითოეულ ბილეთზე 1000 და მეტი ლარის გაცემის შემთხვევაში, საშემოსავლო გადასახადი დაკავდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  3. ბილეთები გაუქმებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში: თუ დაზიანებულია, ვერ გაივლის ვალიდაციას (დადასტურებას) ან დარღვეულია მოგების გაცემის წესის რომელიმე მოთხოვნა;
  4. თამაშის წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. თამაშის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი) იხილეთ აქ;
Group 1368.png

როგორ ვითამაშოთ?

Group 1367.png

 

  1. გადაფხიკე საფარი, იპოვე "07" და მოიგე მის ქვეშ მითითებული თანხა
  2. ბარკოდი ბილეთის ვალიდაციისთვის

გაყიდვის წერტილები