გამარჯვებულები

20 000,00 GEL

ბადრი მურვანიძე

2018-04-18

2 000,00 GEL

შოთა თემოევი

2018-04-10

3 826,00 GEL

ხათუნა ურუშაძე

2018-04-10

5 494,00 GEL

გიორგი სურგულაძე

2018-04-03

24 145,00 GEL

ნინო ვოივოდსკაია

2018-04-03

2 089,00 GEL

ალექსანდრე შარბარონოვი

2018-03-27

2 000,00 GEL

ნინო ბაღდუაშვილი

2018-03-22

7 888,00 GEL

ჯემალ ტყეშელაშვილი

2018-03-20