18+

არასრულწლოვანი პირების მიერ ბილეთების შეძენა ან/და პრიზის მოთხოვნა აკრძალულია. არასრულწლოვანად ითვლება 18 წლამდე მიუღწეველი პირი.